CComboBox::SetItemData

int SetItemData ( int nIndex, dword dwItemData );

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, cb_err.

Parametreleri

nIndex

Bir öğeyi ayarlamak için sıfır tabanlı dizin içerir.

dwItemData

Madde ile ilişkilendirmek için yeni değeri içeren.

Açıklamalar

Bir açılan kutuda belirtilen öğe ile ilişkili 32-bit değerini ayarlar. 32-Bit madde bir işaretçi için SetItemDataPtr üye işlevini kullanın.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::GetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemDataPtr, CB_SETITEMDATA, CComboBox::AddString, CComboBox::InsertString

Index