CComboBox::SetExtendedUI

int SetExtendedUI ( bool bMicrosoft = gerçek );

Dönüş değeri

İşlem başarılı olursa cb_okay , ya da bir hata oluşursa, cb_err.

Parametreleri

bMicrosoft

Açılan kutu uzatılmış kullanıcı arabirimi veya varsayılan kullanıcı arabirimi kullanması gerekip gerekmediğini belirtir. true değeri, uzatılmış kullanıcı arabirimi seçer; Standart kullanıcı arabirimi false değeri seçer.

Açıklamalar

Varsayılan kullanıcı arabirimi veya cbs_dropdown veya CBS_DROPDOWNLIST stilde bir Birleşik giriş kutusu için genişletilmiş kullanıcı arabirimi seçmek için SetExtendedUI üye işlev çağrısı.

Uzatılmış kullanıcı arabirimi aşağıdaki şekillerde belirlenebilir:

Statik denetimde kaydırma bırakılmış öğe listede görünmüyorsa (ok tuşlarını devre dışı bırakılır).

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::GetExtendedUI, CB_SETEXTENDEDUI

Index