CComboBox::SetEditSel

bool SetEditSel ( int nStartChar, int nEndChar );

Dönüş değeri

Üye işlevi başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0. CComboBox CBS_DROPDOWNLIST stilde veya bir liste kutusu yok cb_err 's.

Parametreleri

nStartChar

Başlangıç konumu belirtir. Başlangıç konumu –1 için ayarlanmışsa, daha sonra varolan bir seçimi kaldırılır.

nEndChar

Bitiş konumu belirtir. Bitiş pozisyonu –1, sonra tüm metnin başlangıç konumundan son karakter düzenleme denetimine ayarlanmışsa seçilir.

Açıklamalar

Açılan kutunun düzenleme denetimine karakterleri seçer.

Pozisyonlar sıfır tabanlı dizin. Düzenleme denetimi ilk karakteri seçmek için 0 başlangıç konumunu belirtin. Bitiş karakteri seçmek için sadece son karakter sonra konumudur. Örneğin, düzenleme denetimi ilk dört karakteri seçmek için 0 başlangıç konumunu ve bir bitiş pozisyonu 4 kullanacağınız.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::GetEditSel, CB_SETEDITSEL

Index