CComboBox::SetDroppedWidth

int SetDroppedWidth (UINT nWidth );

Dönüş değeri

Başarılı olursa, aksi takdirde cb_err liste kutusunda yeni genişliği.

Parametreleri

nWidth

En az izin verilen genişliğini piksel cinsinden açılan kutunun liste kutusu kısmının.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusu piksel cinsinden en az izin verilen genişliğini ayarlamak için bu işlevini çağırın. Bu işlev yalnızca açılan kutular cbs_dropdown veya CBS_DROPDOWNLIST stili ile geçerlidir.

Varsayılan olarak, açılan liste kutusunu en az izin verilen genişliği 0'dır. Açılan kutunun liste kutusu bölümü görüntülendiğinde, genişliği en az izin verilen genişliği veya birleşik giriş kutusu genişliği büyüktür.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBox::GetDroppedWidth, CB_SETDROPPEDWIDTH

Index