CComboBox::SetCurSel

int SetCurSel ( int nSelect );

Dönüş değeri

İleti başarılı ise seçili öğeyi sıfır tabanlı dizin. Dönüş değeri cb_err nSelect listedeki öğelerin sayısından büyükse nSelect hangi Seçimi temizler –1 için ayarlanmışsa, mı.

Parametreleri

nSelect

Seçmek için dize sıfır tabanlı dizin belirtir. –1, Herhangi bir geçerli seçimi liste kutusunda kaldırılır ve düzenleme denetimi seçili değilse.

Açıklamalar

Bir dize, bir açılan kutunun liste kutusu içinde seçer. (Liste kutusunda görünüyorsa) liste kutusunda dize gerekirse görünüme gelene. Birleşik kutunun düzenleme denetimindeki metnin, yeni seçime yansıtacak şekilde değiştirilir. Herhangi bir önceki seçimi liste kutusunda kaldırılır.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::GetCurSel, cb_setcursel

Index