CComboBox::SelectString

int SelectString ( int nStartAfter, lpctstr lpszString );

Dönüş değeri

Seçili öğeyi dize bulunursa sıfır tabanlı dizin. Arama başarısız olursa, dönüş değeri cb_err ve geçerli seçim değişmez.

Parametreleri

nStartAfter

Aranacak ilk öğeden önce öğeyi sıfır tabanlı dizin içerir. Arama listesi kutusunun altında ulaştığında, liste kutusunun üstünden geri nStartAftertarafından belirtilen maddenin sürdürür. –1, Tüm liste kutusunda başından arama.

lpszString

Arama önekini içeren boş sonlandırılmış dize işaret eder. Arama durumunda bağımsız, yani bu dize herhangi bir birleşimi büyük ve küçük harfler içerebilir.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusunda dize arar ve dize bulunursa, liste kutusunda dize seçer ve düzen denetime kopyalar.

Sadece onun ilk karakteri (başlangıç noktası) önek dizesi karakterlerle eşleşen bir dize seçilir.

Not SelectString ve FINDSTRING üye hem fonksiyonları bir dize bulmak, ama SelectString üye işlevi de dize seçer.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::FindString, CB_SELECTSTRING

Index