CComboBox::ResetContent

void ResetContent ( );

Açıklamalar

Listedeki tüm öğeleri kutusu ve açılan kutu denetimi Düzenle kaldırır.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; cb_resetcontent

Index