CComboBox::Paste

void Paste( );

Açıklamalar

Verileri Pano'dan geçerli imleç konumu itibariyle Birleşik kutunun düzenleme denetimi ekler. Sadece Pano cf_text biçiminde veri içeriyorsa veriler eklenir.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::Clear, CComboBox::Copy, CComboBox::Cut, wm_paste

Index