CComboBox::LimitText

bool LimitText ( int nMaxChars );

Dönüş değeri

Başarılı olursa sıfırdan farklı. CBS_DROPDOWNLIST stiliyle Birleşik giriş kutusu veya açılan kutu olmadan bir düzenleme denetimi denilen, dönüş değeri cb_err ise.

Parametreleri

nMaxChars

Kullanıcının girebileceği metin uzunluğu (bayt cinsinden) belirtir. Bu parametre 0 ise, metin uzunluğunu 65.535 bayt olarak ayarlanır.

Açıklamalar

Kullanıcı açılan kutunun düzenleme denetimi girebileceği metin bayt cinsinden uzunluğu sınırları.

Açılan kutu stili cbs_autohscrollyoksa düzenleme denetimi boyutundan büyük olması için metin sınırı ayarı hiçbir etkisi olmaz.

LimitText , yalnızca kullanıcının girebileceği metin sınırlar. Herhangi bir metin zaten düzenleme denetimini tıklattığınızda ileti gönderilir, ne de bir dize liste kutusunda seçili olduğunda Düzen denetimi kopyaladığınız metin uzunluğunu etkilemez etkilemez.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; CB_LIMITTEXT

Index