CComboBox::InsertString

int InsertString ( int nIndex, lpctstr lpszString );

Dönüş değeri

Hangi dizesi eklenmiş konumu sıfır tabanlı dizin. Dönüş değeri cb_err ise, bir hata oluşur. Dönüş değeri cb_errspace ise yeni dizesini depolamak yeterli alan mevcuttur.

Parametreleri

nIndex

Konumu liste kutusunda dize alacak sıfır tabanlı dizin içerir. Bu parametre –1 ise, dize listesinin sonuna eklenir.

lpszString

Puan eklenecek boş sonlandırılmış dize.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusuna bir dize ekler. AddString() üye işlevinden farklı olarak, InsertString üye işlev listesi sıralanmasını cbs_sort stiliyle neden olmaz.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::AddString, CComboBox::DeleteString, CComboBox::ResetContent, CB_INSERTSTRING

Index