CComboBox::GetTopIndex

int GetTopIndex () const;

Dönüş değeri

Başarılı olursa, açılan kutunun liste kutusu kısmında ilk görünür öğe sıfır tabanlı dizin cb_err aksi.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusu kısmında ilk görünür öğe sıfır tabanlı dizin alır. Başlangıçta, liste kutusunun üstündeki öğe 0 olduğunu, ancak liste kutusunda kaydırılır, başka bir öğe üstünde olabilir.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SetTopIndex, CB_GETTOPINDEX

Index