CComboBox::GetLocale

LCID GetLocale ( ) const;

Dönüş değeri

Açılan kutunun dizelerin yerel ayar tanıtıcısını (LCID) değeri.

Açıklamalar

Birleşik giriş kutusu tarafından kullanılan yerel ayarları alır. Yerel ayar, dizeleri sıralanmış açılan kutudaki sıralama düzenini belirlemek için kullanılır.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SetLocale, :: GetStringTypeW, :: GetSystemDefaultLCID, :: GetUserDefaultLCID

Index