CComboBox::GetLBTextLen

int GetLBTextLen ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Dize Sonlandırıcı boş karakter hariç bayt cinsinden uzunluğu. NIndex geçerli bir dizin belirtmiyor, dönüş değeri cb_err ise.

Parametreleri

nIndex

Liste kutusunda dize sıfır tabanlı dizin içerir.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusu içinde bir dize uzunluğunu alır.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::GetLBText, cb_getlbtextlen

Index