CComboBox::GetLBText

int GetLBText ( int nIndex, lptstr lpszText ) const;

void GetLBText ( int nIndex, CString& rString ) const;

Dönüş değeri

Sonlandırıcı boş karakter hariç dizenin uzunluğu (bayt cinsinden). NIndex geçerli bir dizin belirtmiyor, dönüş değeri cb_err ise.

Parametreleri

nIndex

Kopyalanacak liste kutusunda dize sıfır tabanlı dizin içerir.

lpszText

Dize alacak olan arabellek işaret eder. Arabellek dize ve bir Sonlandırıcı boş karakter için yeterli boşluk olması gerekir.

rString

CString başvuru.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusundan bir dize alır. Bir öğenin metin CString nesnesiyle bu üye işlevi ikinci formu doldurur.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::GetLBTextLen, cb_getlbtext

Index