CComboBox::GetItemHeight

int GetItemHeight ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Bir açılan kutuda belirtilen maddenin piksel cinsinden yükseklik. Bir hata oluşursa, cb_err dönüş değeri olan.

Parametreleri

nIndex

Alınacak olan yüksekliktir açılan kutu bileşeni belirtir. Birleşik kutunun düzenleme denetimi (ya da statik metin) kısmının yüksekliği, nIndex parametresi –1 ise alınır. Açılan kutunun CBS_OWNERDRAWVARIABLE stilde, nIndex alınacak yüksekliği ise liste öğesi sıfır tabanlı dizin belirtir. Aksi takdirde, nIndex 0 olarak ayarlanmalıdır.

Açıklamalar

Açılan kutudaki liste öğeleri yüksekliğini almak için GetItemHeight üye işlevi çağrısı.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SetItemHeight, WM_MEASUREITEM, CB_GETITEMHEIGHT

Index