CComboBox::GetItemDataPtr

void * GetItemDataPtr ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, bir işaretçi veya –1 alır.

Parametreleri

nIndex

Açılan kutunun liste kutusundaki bir öğeyi sıfır tabanlı dizin içerir.

Açıklamalar

İşaretçi olarak (void *) belirtilen açılan-kutu öğe ile ilişkili uygulama tarafından sağlanan 32-bit değerini döndürür.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SetItemDataPtr, CComboBox::GetItemData, CComboBox::SetItemData, CB_GETITEMDATA

Index