CComboBox::GetItemData

dword GetItemData ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Bir hata oluşursa, madde veya cb_err ilişkili 32 bit değeri.

Parametreleri

nIndex

Açılan kutunun liste kutusundaki bir öğeyi sıfır tabanlı dizin içerir.

Açıklamalar

Belirtilen açılan-kutu öğe ile ilişkili uygulama tarafından sağlanan 32 bit değeri alır. 32-Gem değer bir SetItemData üye işlev çağrısı dwItemData parametresi ile ayarlanabilir. 32-Gem değer alınacak bir işaretçi (void *) ise GetItemDataPtr üye işlevini kullanın.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemDataPtr, CB_GETITEMDATA

Index