CComboBox::GetExtendedUI

bool GetExtendedUI ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır açılan kutunun uzatılmış kullanıcı arabirimi varsa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Açılan kutu varsayılan kullanıcı arabirimi ya da uzatılmış kullanıcı arabirimi olup olmadığını belirlemek için GetExtendedUI üye işlevini çağırın. Uzatılmış kullanıcı arabirimi aşağıdaki şekillerde belirlenebilir:

Öğe listesi (görünen ok tuşlarını devre dışı bırakılır) olduğunda statik denetimde kaydırma devre dışıdır.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SetExtendedUI, CB_GETEXTENDEDUI

Index