CComboBox::GetEditSel

dword GetEditSel ( ) const;

Dönüş değeri

Yüksek sıralı sözcük seçimi sonunda alt sıra Word'ün başlama pozisyonu ve ilk nonselected karakter konumunu içeren bir 32-bit değeri. Bu işlev, bir açılan kutu bir düzenleme denetimi olmadan kullanılırsa, cb_err döner.

Açıklamalar

Açılan kutunun düzenleme denetimi geçerli seçim başlangıç ve bitiş karakteri konumlarını alır.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SetEditSel, CB_GETEDITSEL

Index