CComboBox::GetDroppedWidth

int GetDroppedWidth () const;

Dönüş değeri

Başarılı olursa, en az verilen piksel genişliği; Aksi takdirde, cb_err.

Açıklamalar

En az izin verilen genişliğini piksel cinsinden açılan kutunun liste kutusu almak için bu işlevini çağırın. Bu işlev yalnızca açılan kutular cbs_dropdown veya CBS_DROPDOWNLIST stili ile geçerlidir.

Varsayılan olarak, açılan liste kutusunu en az izin verilen genişliği 0'dır. İzin verilen minimum genişlik, SetDroppedWidtharayarak ayarlayabilirsiniz. Açılan kutunun liste kutusu bölümü görüntülendiğinde, genişliği en az izin verilen genişliği veya birleşik giriş kutusu genişliği büyüktür.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBox::SetDroppedWidth, CB_GETDROPPEDWIDTH

Index