CComboBox::GetDroppedState

bool GetDroppedState ( ) const;

Dönüş değeri

Liste kutusunda görünüyorsa sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusu görünür olup olmadığını belirlemek için GetDroppedState üye (kayıp) ilevini.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; cb_showdropdown, cb_getdroppedstate

Index