CComboBox::GetDroppedControlRect

void GetDroppedControlRect ( lprect lprect ) const;

Parametreleri

lprect

Noktalarının koordinatları alacak olan rect yapısına.

Açıklamalar

Bir açılan kutu görünür (bırakılan aşağı) liste kutusunda ekran koordinatları almak için GetDroppedControlRect üye işlevi çağrısı.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; cb_getdroppedcontrolrect

Index