CComboBox::GetCurSel

int GetCurSel ( ) const;

Dönüş değeri

Açılan kutu, ya da hiçbir öğe seçiliyse cb_err liste kutusunda seçili olan öğeyi sıfır tabanlı dizin.

Açıklamalar

Birleşik giriş kutusunda hangi öğenin seçili olduğunu belirlemek için bu üye işlevini çağırın. GetCurSel dizin listesine döner.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SetCurSel, cb_getcursel

Index