CComboBox::GetCount

int VirtualintGetCount ( ) const;

Dönüş değeri

Madde sayısı. Döndürülen sayı değerinden dizin (sıfır tabanlı dizin) son maddenin biridir. cb_err ise bir hata oluşur.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusu kısmında öğelerin sayısını almak için bu üye işlev çağrısı.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; CB_GETCOUNT

Index