CComboBox::FindStringExact

int FindStringExact ( int nIndexStart, lpctstr lpszFind ) const;

Dönüş değeri

Eşleşen öğe veya arama başarısız oldu, cb_err sıfır tabanlı dizin.

Parametreleri

nIndexStart

Aranacak ilk öğeden önce öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir. Arama listesi kutusunun altında ulaştığında, liste kutusunun üstünden geri nIndexStarttarafından belirtilen maddenin sürdürür. NIndexStart –1 ise, tüm liste kutusunu baştan aranır.

lpszFind

Aramak için boş sonlandırılmış dize işaret eder. Bu dize, bir tam dosya adı uzantısıyla birlikte içerebilir. Bu dize herhangi bir birleşimi büyük ve küçük harfler içerebilir böylece arama büyük/küçük harf duyarlı değil.

Açıklamalar

LpszFind ' de belirtilen dizenin eşleşen ilk liste kutusunda dize (açılan kutu) bulmak için FindStringExact üye işlev çağrısı.

Açılan kutuyu bir sahip çizim tarzı ancak CBS_HASSTRINGS tarzı olmadan oluşturulduysa, FindStringExact karşı lpszFind değerini doubleword değerini eşleştirmeye.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::FindString, CB_FINDSTRINGEXACT

Index