CComboBox::DrawItem

sanal void DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametreleri

lpDrawItemStruct

Gerekli çizim türü hakkında bilgi içeren bir DRAWITEMSTRUCT yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Sahip Çizim Birleşik giriş kutusu değişiklikleri görsel yönünü zaman çerçevesi tarafından çağrıldı. DRAWITEMSTRUCT yapısı itemAction üyesi yapılması için çizim eylemi tanımlar. CWnd::OnDrawItem , bu yapı tanımı için bkz.

Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. Sahip çizim CComboBox nesne çizim uygulamak için bu üye işlevi geçersiz. Bu üye işlev sonlandırır önce uygulamanın tüm grafik aygıt arabirimi (GDI) nesne seçili lpDrawItemStruct içinde sağlanan görüntü içeriği geri yüklemelisiniz.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::CompareItem, WM_DRAWITEM, CComboBox::MeasureItem, CComboBox::DeleteItem

Index