CComboBox::Dir

int Dir ( UINT attr, lpctstr lpszWildCard );

Dönüş değeri

Dönüş değeri sıfırdan büyük veya sıfıra eşit ise, bu listeye son dosya adı sıfır tabanlı dizin var. Dönüş değeri cb_err ise, bir hata oluşur; dönüş değeri cb_errspace ise yeni dizeleri depolamak yeterli alan mevcuttur.

Parametreleri

attr

Herhangi bir CFile::GetStatus veya aşağıdaki değerlerden herhangi bir bileşimini tanımlandığı numaralandırma değerleri birleşimi olabilir

lpszWildCard

Dosya belirtimi dize işaret eder. Dize joker karakterler içerebilir (örneğin, *. *).

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusuna dosya adlarını ve/veya sürücülerin listesini ekler.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CWnd::DlgDirList, CB_DIR, CFile::GetStatus

Index