CComboBox::DeleteString

int DeleteString ( UINT nIndex );

Dönüş değeri

Dönüş değeri sıfırdan büyük veya sıfıra eşit ise, sonra o listede kalan dizeleri sayısıdır. Dönüş değeri cb_err ise nIndex sonra büyük bir dizinle listesindeki öğelerin sayısını belirtir.

Parametreleri

nIndex

Silinecek olan dize dizin belirtir.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusunda dize siler.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::InsertString, CComboBox::AddString, CB_DELETESTRING

Index