CComboBox::DeleteItem

sanal void DeleteItem ( LPDELETEITEMSTRUCT lpDeleteItemStruct );

Parametreleri

lpDeleteItemStruct   Windows DELETEITEMSTRUCT uzun bir işaretçi silinmiş öğe hakkında bilgi içeren yapısı. CWnd::OnDeleteItem , bu yapı tanımı için bkz.

Açıklamalar

Kullanıcı bir öğe sahibi tarafından çizilen CComboBox nesneden siler veya açılan kutu imha çerçeve tarafından denir. Bu işlev varsayılan uygulanması hiçbir şey yok. Açılan kutunun gerektiği gibi yeniden çizmek için bu işlevi geçersiz kılma.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::CompareItem, CComboBox::DrawItem, CComboBox::MeasureItem, WM_DELETEITEM

Index