CComboBox::Cut

void Cut( );

Açıklamalar

Geçerli seçim Birleşik giriş kutusundaki herhangi düzenlerseniz, kontrol ve cf_text biçiminde silinen metni Pano'ya kopyalar siler (kesim).

Silinen metni Pano'ya koymadan geçerli seçimi silmek için Temizle üye işlevini çağırın.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::Clear, CComboBox::Copy, CComboBox::Paste, wm_cut

Index