CComboBox::Copy

void Copy( );

Açıklamalar

cf_text biçiminde Pano'ya Birleşik kutunun düzenleme denetimindeki, varsa geçerli seçimi kopyalar.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::Clear, CComboBox::Cut, CComboBox::Paste, wm_copy

Index