CComboBox::Clear

void Clear( );

Açıklamalar

(Temizler) siler geçerli seçimi, Birleşik kutunun düzenleme denetimindeki, varsa.

Geçerli seçimi silip Pano'ya silinen içeriği yerleştirmek için Kes üye işlevini kullanın.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::Copy, CComboBox::Cut, CComboBox::Paste, wm_clear

Index