CComboBox::CComboBox

CComboBox ( );

Açıklamalar

Bir CComboBox nesnesi oluşturur.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CComboBox::Create

Index