CComboBox::AddString

int AddString() ( lpctstr lpszString );

Dönüş değeri

Dönüş değeri sıfırdan büyük veya sıfıra eşit ise, liste kutusunda dize sıfır tabanlı dizin olur. Dönüş değeri cb_err ise, bir hata oluşur; dönüş değeri cb_errspace ise yeni dizesini depolamak yeterli alan mevcuttur.

Parametreleri

lpszString

Puan eklenecek olan biten dize.

Açıklamalar

Açılan kutunun liste kutusuna bir dize ekler. Liste kutusunda cbs_sort stiliyle oluşturulmamışsa, dize listesinin sonuna eklenir. Aksi takdirde, dize listesine eklenir ve liste sıralanır.

Liste içinde belirli bir konuma bir dize eklemek için InsertString üye işlevini kullanın.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::InsertString, CComboBox::DeleteString, CB_ADDSTRING

Index