CColorDialog sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_cc İletişim kutusunun ayarlarını özelleştirmek için kullanılan bir yapı.

İnşaat

CColorDialog Bir CColorDialog nesnesi oluşturur.

İşlemleri

DoModal Renk iletişim kutusu görüntülenir ve kullanıcının seçim yapın.
GetColor Seçili renk değerlerini içeren bir colorref yapısını döndürür.
GetSavedCustomColors Kullanıcı tarafından oluşturulan özel renkler alır.
SetCurrentColor Belirtilen rengin geçerli renk seçimi zorlar.

Overridables

OnColorOK İletişim kutusuna girilen renk doğrulamak için geçersiz kılma.

CColorDialog ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index