CColorDialog

CColorDialog sınıfı, bir renkli seçim kutusu uygulamanıza dahil sağlar. Listesi iletişim kutusu görüntüleme sistemi için tanımlanmış renk CColorDialog nesnesidir. Kullanıcı seçin veya iletişim kutusu çıktığında, sonra uygulamaya geri bildirilen listede belirli bir renk oluşturma.

Bir CColorDialog nesnesi oluşturmak için sağlanan Oluşturucu kullanın veya yeni bir sınıf türetmek ve kendi özel Oluşturucu kullanın.

İletişim kutusu inşa edilmiştir sonra ayarla ya da iletişim kutusunun denetimlerin değerleri başlatılamıyor m_cc yapısındaki tüm değerleri değiştirin. M_cc yapı türüdür choosecolor.

İletişim kutusunun denetimler başlatma sonra iletişim kutusunu görüntülemek ve kullanıcının, bir renk seçmek için DoModal üye işlevini çağırın. DoModal döndürür iletişim kutusunun Tamam (IDOK) veya iptal (IDCANCEL) düğmesi kullanıcının seçimi.

DoModal IDOKdöndürürse, CColorDialog' ın üye işlevleri kullanıcı tarafından giriş bilgilerini almak için kullanabileceğiniz.

Sen-ebilmek kullanma belgili tanımlık pencere eşiği CommDlgExtendedError işlevi iletişim kutusunu başlatılması sırasında bir hata olup olmadığını belirlemek için ve hata hakkında daha fazla bilgi için.

CColorDialog commdlg dayanır.Windows 3.1 ve daha sonraki sürümleri ile birlikte dll dosyası.

Özelleştir iletişim kutusu, CColorDialogbir sınıf türetmek, özel iletişim şablon sağlamak ve genişletilmiş denetim bildirim iletileri işlemek için bir ileti harita eklemek için. İşlenmemiş iletiler için temel sınıf aktarılmalıdır.

Kanca işlevi özelleştirme gerekli değildir.

&Notnbsp;  Çerçevesinde diğer CDialog nesnelerin gri yapmak için kullandığınız bazı yüklemelerde CColorDialog nesnenin gri bir arka plan ile görüntülenmez.

CColorDialoghakkında daha fazla bilgi için bkz: Visual c++ programlama Kılavuzu Ortak iletişim dersleri.

# include lt;afxdlgs.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neklerinbsp; MFC Sample MDI | mfc örnek DRAWCLI

Index