CColorDialog::m_cc

choosecolor m_cc;

Açıklamalar

Bir yapı türü choosecolorüyeleri saklamak özellikleri ve değerleri iletişim kutusunun,. Bir CColorDialog nesne oluşturma sonra iletişim kutusunun çeşitli açılardan DoModal üye işlev çağrılmadan önce ayarlamak için m_cc kullanabilirsiniz.

CColorDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index