CColorDialog::GetColor

colorref GetColor ( ) const;

Dönüş değeri

A renk iletişim kutusunda seçilen renk rgb bilgilerini içeren colorref değeri.

Açıklamalar

Seçili kullanıcı rengi hakkında bilgi almak için DoModal çağrıldıktan sonra bu işlev çağrısı.

CColorDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CColorDialog::SetCurrentColor

Index