CColorDialog::DoModal

sanal int DoModal ( );

Dönüş değeri

IDOK veya IDCANCEL. IDCANCEL döndürülürse, Windows Arama CommDlgExtendedError işlevi bir hata olup olmadığını belirlemek için.

IDOK ve IDCANCEL kullanıcı Tamam veya İptal düğmesi seçili olup olmadığını gösteren sabittir.

Açıklamalar

Windows genel renk iletişim kutusunu görüntülemek ve kullanıcı bir renk seçmek izin vermek için bu işlev çağrısı.

M_cc yapısı üyeleri belirleyerek çeşitli renk iletişim kutusu seçenekleri başlatmak istiyorsanız, DoModal çağırmadan önce ama sonra iletişim kutusu nesnesi oluşturulur yapmalısınız.

DoModalçağrıldıktan sonra sen-ebilmek seslenmek ayarları veya bilgi giriş kullanıcı iletişim kutusuna almak için diğer üye işlevleri.

CColorDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::DoModal, CColorDialog::CColorDialog

Index