CColorDialog::CColorDialog

CColorDialog ( colorref clrInit = 0, dword dwFlags = 0, CWnd * pParentWnd = boş );

Parametreleri

clrInit

Varsayılan renk seçimi. Herhangi bir değer belirtilmemişse, varsayılan rgb(0,0,0) (siyah) ise.

dwFlags

İşlev ve iletişim kutusunun görünümünü özelleştirmek bayrakları kümesi. Daha fazla bilgi için bkz: choosecolor yapısı Win32 sdk belgelerinde.

pParentWnd

İletişim kutusunun üst veya sahibi penceresinin bir işaretçi.

Açıklamalar

Bir CColorDialog nesnesi oluşturur.

CColorDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::DoModal

Index