CCmdUI sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_nID Kullanıcı arabirimi nesnesinin Kımlığı.
m_nIndex Kullanıcı arabirimi nesne dizini.
m_pMenu CCmdUI nesnesi tarafından temsil edilen menü noktaları.
m_pSubMenu CCmdUI nesnesi tarafından temsil edilen içerdiği alt menü noktaları.
m_pOther Window nesnesi bildirimi gönderen noktaları.

İşlemleri

Etkinleştir Etkinleştirir veya bu komut için kullanıcı arabirimi öğesi devre dışı bırakır.
SetCheck Bu komutla kullanıcı arabirimi öğesi onay durumunu ayarlar.
SetRadio SetCheck üye işlevi, ama radyo gruplarında faaliyet.
SetText Bu komutla kullanıcı arabirimi öğesi için ayarlar.
ContinueRouting Geçerli ileti işleyicileri zincirin yönlendirme devam etmek için komut yönlendirme mekanizması söyler.

CCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index