CCmdUI::SetText

sanal void SetText ( lpctstr lpszText );

Parametreleri

lpszText

Bir metin dize işaretçisi.

Açıklamalar

Kullanıcı arabirimi öğesinin bu komutun metnini ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

CCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCmdUI::Enable

Index