CCmdUI::SetCheck

sanal void SetCheck ( int nCheck = 1 );

Parametreleri

nCheck

Ayarlamak için onay durumunu belirtir. 0, Unchecks ise; Eğer 1, denetler; 2, belirsiz ayarlar.

Açıklamalar

Bu komutla kullanıcı arabirimi öğesi için uygun onay durumunu ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlev için menü öğeleri ve araç çubuğu düğmeleri çalışır. Belirsiz durumu yalnızca araç çubuğu düğmeleri için geçerlidir.

CCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCmdUI::SetRadio

Index