CCmdUI::m_pSubMenu

Açıklamalar

CCmdUI nesnesi tarafından temsil edilen içerdiği alt menüye işaretçi ( CMenu türünde). Madde menü ise, null . Alt menü açılır pencere ise, m_nID açılır menüsündeki ilk öğeyi Kımlığını içerir. Daha fazla bilgi için bkz: Teknik Not 21.

CCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMenu

Index