CCmdUI::m_pOther

Açıklamalar

Bildirimi gönderen bir aracı veya durum çubuğu gibi window nesnesini işaretçi (türündeki CWnd). Bir menü veya olmayan bir madde ise, null -CWnd nesne.

CCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd

Index