CCmdUI::m_pMenu

Açıklamalar

CCmdUI nesnesi tarafından temsil edilen menü işaretçisi ( CMenu türünde). Madde menü ise, null.

CCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMenu

Index