CCmdUI::m_nID

Açıklamalar

Menü öğesi, araç çubuğu düğmesi veya CCmdUI nesnesi tarafından temsil edilen diğer kullanıcı arabirimi nesne Kımlığı.

CCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index