CCmdUI::ContinueRouting

void ContinueRouting ( );

Açıklamalar

Geçerli ileti işleyicileri zincirin yönlendirme devam etmek için komut yönlendirme mekanizmasını anlatmaya bu üye işlev çağrısı.

Bir Gelişmiş üye işlev falsedöndürür bir on_command_ex işleyicisi ile birlikte kullanılması gereken budur. Daha fazla bilgi için bkz: Teknik Not 21.

CCmdUI ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index