CCmdTarget sınıf üyeleri

Öznitelikler

FromIDispatch Returns a pointer IDispatch işaretçisi ile ilişkili CCmdTarget nesnesi.
GetIDispatch CCmdTarget nesnesi ile ilişkilendirilmiş IDispatch nesneye bir işaretçi döndürür.
IsResultExpected Döner bir otomasyon işlevi, sıfır olmayan bir değer döndürmelidir.

İşlemleri

BeginWaitCursor İmleci bir kum saati imleç görüntüler.
EnableAutomation CCmdTarget nesnenin ole otomasyon sağlar.
EndWaitCursor Önceki imleç döndürür.
RestoreWaitCursor Kum saati imleç geri yükler.

Overridables

OnCmdMsg Yollar ve harekât komutu iletileri.
OnFinalRelease Son ole başvuru yayımlandıktan sonra temizler.

CCmdTarget ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index