CCmdTarget::OnFinalRelease

sanal void OnFinalRelease ( );

Açıklamalar

Son ole başvuru için veya nesne serbest bırakıldığında çerçeve tarafından denir. Bu durum için özel işlem sağlamak için bu işlevi geçersiz. Varsayılan uygulama nesneyi siler.

CCmdTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleServerItem

Index